Dienstverlening aan bedrijven

Ondersteuning voor bedrijven

Er zijn bedrijven of delen van bedrijven die geen kennis en/of ervaring hebben met rouwbegeleiding of waar een taboe op rouw aanwezig is. Door het ontbreken van adequate ondersteuning wordt het functioneren van een rouwende medewerker nog meer negatief beïnvloed en ontstaat (ziekte)verzuim. Adequate ondersteuning is dat leidinggevenden en collega’s een gemeenschappelijk beeld hebben van wat rouw is en op basis van de behoefte van de rouwende medewerker ondersteuning kunnen geven in de rouw.

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de mensen die een dierbare hebben verloren zich ziek meldt. De gemiddelde ziekteduur is 170 werkdagen (bijna 6 maanden*). Bij bijvoorbeeld een jaarsalaris van € 30.000,- zijn bij 170 werkdagen de loonkosten bijna € 14.000.

Tevens is uit onderzoek gebleken dat bij de juiste begeleiding dit met 47 dagen oftewel 28% kan worden bekort. In loonkosten uitgedrukt bij een jaarsalaris van € 30.000,- betekent dat € 3.865,-. Dit is exclusief vervangingskosten, productieverlies e.d.)

Het verdient zich dus terug om de medewerker te helpen. Zeker op de lange termijn want:

  • De medewerker voelt zich gesteund en blijft betrokken en loyaal,
  • Behoud van een goede werkrelatie is de basis voor inzet en motivatie
  • Kennis en vaardigheden blijven behouden voor de werkgever,
  • In het kader van de wet poortwachter wordt goed werkgeverschap getoond,
  • De rouw kan bijdrage aan persoonlijke groei.

 

Afdeling ondersteuning

Begeleiden en ondersteunen op de afdeling van de getroffen werknemer.

Begeleiding werknemer

Individuele begeleiding vindt wekelijks plaats en kan afhankelijk van de individuele behoefte worden aangepast.

Advies

De leidinggevende krijgt hulpmiddelen aangereikt o.b.v. het doorlopen traject van de werknemer.

In detail

Coördineren van de ondersteuning op de afdeling

Rouw vindt niet alleen plaats na werktijd maar zeker ook tijdens werktijd. Het kan onverwachts opkomen en de gevoelens kunnen op dat moment alles overheersen. Fysiek en/of grijsverzuim beïnvloeden de productie en collega’s moeten deze verstoring op lossen. Daarvoor is begrip en flexibiliteit van de collega’s nodig!

De werkzaamheden kunnen dus worden beïnvloed door een rouwende medewerker en dit kan de collegialiteit onder druk zetten. Desondanks heeft de rouwende medewerker behoefte aan steun. Daarom is het in zo’n situatie wenselijk met de directe collega`s te praten over rouw en de invloed van rouw.

Begeleiden van de rouwende medewerker

Begeleiding bij rouw is maatwerk. De ene persoon is gebaat met informatie over rouwprocessen. De andere persoon zoekt daarnaast een buddy om gedachten en gevoelens te delen omdat er geen andere mensen in de omgeving zijn waarmee dit kan.

Er zijn bedrijven die al in een vroeg stadium een rouwbegeleider aan een medewerker aanbieden, zelfs voordat een ziekmelding plaats vindt. Preventief beleid kan de hulpdrempel voor de medewerker verlagen en daardoor juist het ontstaan van langdurig verzuim voorkomen.

Advies aan de leidinggevende

Een leidinggevende heeft soms zelf weinig of geen ervaring met rouw en dan kan het moeilijk zijn om zich in een ander te verplaatsen.

Ik ben beschikbaar om als sparringpartner te fungeren voor de leidinggevende. Ik kan eenvoudige hulpmiddelen aanreiken om de emotionele veiligheid op de afdeling te meten en bespreekbaar te maken. Ook heb ik methoden om deze veiligheid te verbeteren.

Daarnaast ben ik beschikbaar om de leidinggevende te ondersteunen in het behoefte gericht coachen van de medewerker.

“Luisteren naar het rouwverhaal en daarbij aandacht besteden aan emoties”

 

Neem contact op

 

4 + 6 =

John Lorsheijd
Lauwersmeer 50
2993PB Barendrecht
Tel.: 0630-348046
Email: info@rouwwerkcoach.nl