Luisteren, wat is dat?

Blog over luisteren naar iemand met verdriet door rouw.

Mensen met verdriet hebben maar één behoefte:

dat iemand naar ze luistert

Manu Keirse

Maar wat is dat luisteren?

Veel mensen zullen de bovenstaande vraag beantwoorden met de opmerking dat luisteren automatisch gaat. Dat is echter vaak niet het geval.

Luisteren heeft in eerste instantie te maken met een intentie. Gaat iemand bijvoorbeeld luisteren om vervolgens advies te geven of wordt geluisterd naar iemand die zijn eigen oplossingen mag zoeken. Is daarnaast de intentie alleen oppervlakkig te luisteren naar de woorden of wil iemand diepgaand luisteren met alle signalen die non-verbaal worden gegeven. In het laatste geval wordt tevens de situatie van de ander ingebeeld zodat men zich in de situatie kan inleven en vergelijkbare gevoelens kan waarnemen.

Daarnaast heeft luisteren te maken met ruimte geven. Ruimte om onbelemmerd te spreken in inhoud en tijd.

Luisteren is het gehoor geven aan de behoeften van een ander. Dat zijn behoeften aan erkenning, (emotionele) veiligheid, gelijkwaardigheid en de behoefte om echt gehoord te worden. Want alleen als de andere persoon echt wordt gehoord, kan hij/zij stilstaan bij de eigen gevoelens en gedachten.

Echt luisteren is het stopzetten van je eigen aannames en oordelend vermogen.

Een luisteraar vat samen wat hij heeft gehoord zodat de spreker zich gehoord voelt. Daarbij worden zoveel mogelijk de woorden gebruikt van de spreker. Daarnaast vraagt de luisteraar door en toont daarmee belangstelling. Ook gebruikt de luisteraar stiltes om de snelheid van het gesprek te vertragen en de spreker ruimte te geven te luisteren naar de eigen gevoelens en gedachten.

Als je luistert, geef je erkenning aan wat de ander zegt en voelt. Je erkent wie de ander is. Tegelijkertijd geef je daarmee de uitnodiging aan de ander om nog meer van zichzelf in het gesprek te brengen.

Gebruikte bron: Basisboek luisteren en spreken van Harry van de Pol


Professionele Rouw Coaching

Heeft u behoefte aan begeleiding door een professionele rouwcoach? Neem dan contact met mij op.

John Lorsheijd
Professioneel Rouwcoach
Email: info@rouwwerkcoach.nl
Tel.: 0630-348046

Rouwcoach voor particulieren en bedrijven, leren omgaan met rouw